ZJAZVOVANIE, prastarý spôsob posunu človeka v jeho osobnostnom vývoji a pripravenosti na život.

 

      Každý z ľudí, čo sa rozhodne podstúpiť túto formu zdobenia, má svoje osobné dôvody. Či vznikne jazva estetická, či významová, dáva majiteľovi veľa.  Moje vnímanie scarifikácie je zamerané na osobnostný posun človeka. Veď si len predstavte ako musí byť vysporiadaný človek s daným stavom, dať si ozdobiť svoje telo jazvou. Pripraviť sa, pracovať so svojou psychikou a uvoľnením. V starých kmeňoch sa zjazvovanie vykonávalo ako rituál pripravenosti dieťaťa stať sa mužom alebo ženou. Tento proces ich natoľko posilnil, že všetko v ich živote už bolo pre nich zvládnuteľné. Preto som sa vybrala touto cestou – byť tu pre Vás, tých, ktorí sa rozhodnete ... podať Vám ruku a sprevádzať Vás. Som zdravotná sestra.

 

      Keď už viete, že to chcete.

      Ak ste jeden z tých, ktorých zjazvovanie oslovilo, tak si ešte nechajte dosť času, aby ste si boli istý, že to je Vaša cesta. Riaďte sa len pocitom pri srdci. Ak ho budete mať dlhodobo rovnako intenzívny, tak sa mi ozvite, nie skôr. Aj tak pretečie veľa vody, pokiaľ sa mi s dôverou vložíte do rúk.

Andrea ... 0905 133 907 ... andrea@bodliak.sk

... <3 ...