TETOVANIE alebo ináč, vpravovanie farby do kože.

     Ak sa na Bodliak pozeráte iba ako na tetovacie študio, tak Vám túto predstavu chceme rozšíriť aspoň o pohľad, že ide o dielňu, kde tetuje viacero umelcov. Nie tetovačov, ale umelcov, ktorí len menia štetec, ceruzku či uhlík za tetovací strojček. Ich podkladom je nie len papier či plátno, ale aj ľudská koža. Dostávate od nás umenie, Váš originál. Každý z nás je skvelý v niečom inom, má rád iný prejav a preto nás je viac, aby si každý z Vás našiel toho svojho umelca.  Človeka, ktorý mu vpraví farbu do kože na celý život, vpraví mu obrázok, obrazec, symbol, talizman, ktorý mu bude pomáhať takou formou, akú mu pripíšeš "Ty" – nositeľ ...

 

TATTOOS or otherwise, incorporation of color into the skin.

     If you are looking at Bodliak, just like at the tattoo studio, I would like to change this perception for you. Bodliak is a studio where several artists work. Not tattooists, but artists who only change the paintbrushes, pencils or charcoal for a tattoo machine. Their background is not just paper or canvas, but also human skin. You always get the piece of art from us, your own original. Each of us is unique, with different self - expression, so each of you can find the right artist for yourself. Someone, who will incorporate paint into your skin for the lifetime, who will create a picture, shape, symbol, talisman, which will assist you with the significance you put into it - the wearer ...

 

                              Peter Žuffa

                              Peter Žuffa

                                   Mirka

                                   Mirka

                                 Selmicek

                                 Selmicek